Відповідно до порядку, усі звернення, скарги та претензії споживачів стосовно якості постачання електричної енергії та повідомлення споживачів про загрозу електробезпеки мають бути оформлені у письмовій або електронній формі та надані особисто або поштовим зв`язком на адресу:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково виробнича фірма “Енергосистеми”:

м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської 10,

понеділок – п’ятниця з 08:00 до 17:00

тел.: 061-228-228-0,

e-mail: info@askue.net.

Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії у або в зв’язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу та/ або передати спір до господарського суду України. Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.